Wetswijziging gasverbrandingsinstallaties

Onlangs trad het wettelijk stelsel*[1] in werking, bedoeld om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties, zoals CV-ketels en geisers, te verbeteren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde om dit stelsel in het leven te roepen, met als doel het aantal incidenten met koolmonoxide terug te dringen.

Alle installatiebedrijven en monteurs moeten zich daarom voor 1 april 2023 certificeren. Bovendien is het voor eigenaren van een gasverbrandingsinstallatie strafbaar om niet-gecertificeerde bedrijven en monteurs in te schakelen voor installatie, onderhoud en reparatie van CV-ketels.

[1] Het stelsel Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide is opgenomen in het Bouwbesluit 2012: Staatsblad 2020, 348 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

werken bij installatiebedrijf

Wat zijn de gevolgen van deze wet?

Uiteraard voldoet Installatiebedrijf Denissen aan deze wet en is dan ook in het bezit van deze certificering. Bij Installatiebedrijf Denissen staan veiligheid en vakmanschap sinds jaar en dag hoog in het vaandel. Wij dragen dan ook graag bij aan het vroegtijdig signaleren van mogelijk gevaarlijke situaties en het voorkomen van ongelukken met koolmonoxide. Daarvoor hebben we de afgelopen periode een aantal investeringen gedaan. Volgens de nieuwe wettelijke eisen moeten we kunnen aantonen dat onze monteurs vakbekwaam zijn. Daarvoor hebben zij speciale opleidingen gevolgd met aansluitend een examen. Daarnaast hebben we onze bedrijfsprocessen volledig ingericht volgens de nieuwe eisen van de wet en werken onze monteurs verplicht met geheel vernieuwde meetapparatuur. Om formeel gecertificeerd te kunnen blijven, vindt jaarlijks een controle plaats door een certificerende instelling. Zodoende blijft de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd.

Wat betekent dit voor u?

Het invoeren van deze nieuwe wet betekent dat wij als installateurs noodgedwongen meer kosten maken, onder andere voor het certificeren van ons bedrijf en onze medewerkers, voor investeringen in meetapparatuur en vanwege de administratie die met onderhoud gepaard gaat. Maar ook doordat er, vanwege verplichte uitgebreidere controles aan gasverbrandingsinstallaties, meer tijd gaat zitten in de werkzaamheden.

De kosten voor deze borging van de veiligheid van uw gasverbrandingsinstallatie ziet u met ingang van 1 april 2023 terug op onze facturen voor een bedrag van €37,50.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen over de Wettelijke Certificering van Gasverbrandingstoestellen of over de werkzaamheden aan uw gasverbrandingsinstallatie kunt u terecht bij Lambert Wessels Boer (info@installatiebedrijfdenissen.nl).